De sociaal-maatschappelijke dimensie gaat over op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Hoe functioneer jij in jouw eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school? Hoe is het in de samenleving gesteld met de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid?


Bij deze dimensie kun je denken aan de volgende onderwerpen:

Verschillende sociale omgangsvormen, cultuurverschillen, waarden en normen, respect voor culturele verscheidenheid, de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.


Bron: Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB 

Maak een Gratis Website met JouwWeb