Burgerschap - MBO Fierschool

Burgerschap in het MBO

Voor het MBO is een voorbereiding op jouw beroep alleen niet voldoende. Het MBO heeft de opdracht om zich te richten op drie speerpunten, namelijk:

  1. Doorstroom naar een hoger onderwijsniveau (leren)
  2. Uitoefening van een beroep (loopbaan)
  3. Deelname aan de maatschappij (burgerschap)


Dit betekent dat jullie als mbo’ers worden opgeleid voor een beroep, een vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Tot burgers die actief en betrokken nadenken over een rechtvaardige samenleving.

Burgerschapsvorming draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van studenten.

Het doel is actief burgerschap, het kunnen en willen participeren in de samenleving en daarbij zelfstandig, kritisch en verantwoord kunnen handelen.

 

De 4 dimensies

De vaardigheden, houding en kennis die daarbij horen zijn beschreven in vier burgerschapsdimensies:

  1. Politiek-juridische dimensie

  2. Economische dimensie

  3. Sociaal - maatschappelijke dimensie

  4. Dimensie vitaal burgerschap
Startopdracht Burgerschap
Word – 587,3 KB 357 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb