Brochure eindgesprek burgerschap
PDF – 505,5 KB 121 downloads

Jouw opleiding sluit je af met een eindgesprek. Dit gesprek gaat over loopbaan & burgerschap (L&B).

 • Burgerschap is dus een belangrijk onderdeel. Alles wat jij onderneemt, leert en ontdekt rondom burgerschap verzamel je in een portfolio en neem je mee in jouw gesprek.

 • Zoals je kunt lezen is het andere belangrijke deel loopbaanLoopbaanontwikkeling vormt de basis voor elke beroepsopleiding. Het doel van een student is na het behalen van zijn diploma uitte stromen naar de arbeidsmarkt of hij kiest om zich verder te ontwikkelen naar een ander niveau of andere richting. 


"Bij L&B gaat het er ook om dat de student zich bewust is van eigen opvattingen en gedrag en dat hij hier de verantwoordelijkheid voor neemt.

De docenten van het Friesland College dagen de studenten uit om zelf actief aan de slag te gaan met wat zij moeten leren om te voldoen aan de kwalificatie-eisen van hun opleiding. Studenten worden uitgedaagd om:

 • Initiatiefrijk en ondernemend te zijn
 • Keuzes te maken en resultaat te laten zien
 • Creativiteit te gebruiken
 • Zich autonoom op te stellen en verantwoordelijkheid te nemen
 • Respectvol en betrouwbaar te zijn
 • Gemotiveerde mening te hebben en kleur te bekennen
 • Feedback te vragen en te geven.


Met als opbrengst dat studenten:

 • Vanuit hun eigen kracht, zelfsturend, ondernemend, creatief, resultaat gericht en autonoom zijn
 • Zich bewust zijn van mensenrechten, onderlinge afhankelijkheid, verschillen in culturen en denk-, leef- en samenlevingsvormen in hun omgeving en de wereld waaraan zij deelnemen
 • Kritisch naar zichzelf zijn en kritisch kijken naar de leefomgeving en de samenleving als geheel." 

(bron: Kaderdocument Loopbaan & Burgerschap (L&B) M.I.V. STUDIEJAAR 2016-2017)