De dimensie vitaal burgerschap gaat over de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.

Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. Daarbij is een belangrijke taak om de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leren en ontspannen.


Bij deze dimensie kun je denken aan de volgende onderwerpen:

Bewust zijn van eigen leefstijl, gezondheidsrisico’s van een bepaalde leefstijl, verantwoorde keuzes maken op het gebied van leefstijl, bewegen, sporten en andere aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.


Bron: Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB 

Maak een Gratis Website met JouwWeb